Iqro 2 Nomor 27 Halaman 29

Iqro 2 Nomor 27 Halaman 29

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 27 Halaman 29 : Latihan Mad Panjang Pendek ke 5. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Semakin banyak latihan yang dikerjakan insya Alloh akan lebih memudahkan untuk menyelesaikan tahap akhir evaluasi belajar. Halaman ini masih membahas tentang :

 1. alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan dan alif maqshuuroh / ى.
 2. alif maqshuuroh / ى.
 3. fatkhah panjang (  ٰ  ) dengan dua (suara) harokat.

Salah satu fokus utama pada halaman ini ialah membedakan antara :

 1. alif / ا yang berharokat fatkhah, dibaca “a”
 2. alif / ا yang tidak berharokat, digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.
 3. ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah dibaca “ya”
 4. alif maqshuuroh / ى , juga digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.

Berikut contoh dari pembahasan di atas :

 1. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang berharokat fatkhah = بَاَ dibaca “ba-a”;
 2. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang tidak berharokat = بَا dibaca “baa”;
 3. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah = بَيَ dibaca “baya”;
 4. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى, contoh = بَى dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  لَامَعَكَ

  • laa ma’aka
  • laa ma’ala
  • la-a ma’aka
  • laa ma-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـجَبَا

  • ‘ajabaa
  • ‘ajaba
  • ‘ajaba-a
  • ajaba

  Correct Wrong

 • Question of

  وَصَعَدَا

  • wa sho’adaa
  • wa sho’ada-a
  • wa sho-ada-a
  • wa sho’ada

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاصَبَرَ

  • laa shobaro
  • la shobaro
  • la sabaro
  • la-a shobaro

  Correct Wrong

 • Question of

  شَطَطَا

  • syathothoo
  • syathotho-a
  • syathotho
  • syathotho’a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَغَسَلَا

  • laghosalaa
  • laghosala-a
  • laghosala
  • laghosyala

  Correct Wrong

 • Question of

  مَافَضَلَا

  • maa fadholaa
  • maa fadhola-a
  • ma fadholaa
  • ma fadhola

  Correct Wrong

 • Question of

  حَرَسَا

  • kharosaa
  • kharosa
  • harosaa
  • harosa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـغَـدَقَا

  • faghodaqoo
  • faghodaqo
  • faghodaqo-a
  • faghodzaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاحَسَنَ

  • maa khasana
  • ma hasana
  • ma-a hasana
  • ma khasana

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـعَـدَا

  • qo’adaa
  • qo’ada
  • qo’ada-a
  • qo’adza

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاَمَـدَا

  • wa amadaa
  • wa amada
  • wa amada-a
  • wa ‘amadaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَازَهَقَ

  • laa zahaqo
  • la-a zahaqo
  • laa dzahaqo
  • la zakhaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  رَصَدَا

  • roshodaa
  • roshoda
  • roshoda-a
  • rosada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـهَـرَبَا

  • faharobaa
  • fakharobaa
  • faharoba
  • faharoba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  رَهَـقَا

  • rohaqoo
  • rokhaqoo
  • rohaqo
  • rokhaqo-a

  Correct Wrong

 • Question of

  فَهَـجَرَ

  • fahajaro
  • fakhajaro
  • fahakharo
  • fahajaza

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاغَـدَقَ

  • maa ghodaqo
  • ma ghodaqo
  • maa ghodzaqo
  • ma-a ghodaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَـبَـا

  • khhothobaa
  • khhothoba-a
  • khathobaa
  • khathoba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  فَسَـجَدَ

  • fasajada
  • fasyajada
  • fasyajadza
  • fasajala

  Correct Wrong

What do you think?