Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28

Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28 : Latihan Mad Panjang Pendek ke 4.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  يَـدٰهَا

  • yadaahaa
  • yadaaha
  • yadaha
  • yadaakha

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَتَا

  • syahaadataa
  • syahaadata
  • syahadata
  • syaha-adataa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـعَـالٰى

  • fata’aalaa
  • fata’ala
  • fata’aala
  • fata-alaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمَاطَا

  • lamaathoo
  • lamaatho
  • lamatho
  • lama-atho

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـفَارَغَا

  • lafaaroghoo
  • lafa-aroghoo
  • lafa-arogho
  • lafaarogho

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَتَاعَا

  • wa mataa’aa
  • wa mataa’a
  • wa mata’a
  • wa mataa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَثَاتَا

  • atsaataa
  • atsaata
  • atsata
  • atsaata-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاٰذَنَ

  • la-aadzana
  • la-adzana
  • la-adana
  • laa adzana

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَقَامَا

  • famaqoomaa
  • famaqooma
  • famaqoma
  • famakhhomaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـكَانَا

  • lakaanaa
  • lakaana
  • lakana
  • lakanaa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَيٰوتَـهَا

  • khayaatahaa
  • khayaataha
  • khayawatahaa
  • khayaawatahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعَازَا

  • laa ‘aazaa
  • laa ‘aza
  • la ‘aaza
  • la-a ‘aazaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمَاقَا

  • lamaaqoo
  • lamaaqo
  • lama-aqoo
  • lama-aqo

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰثَـرَا

  • wa aatsaroo
  • wa aatsaro
  • wa atsaro
  • waa aatsaro

  Correct Wrong

 • Question of

  فَصَوَابَا

  • fashowaabaa
  • fashowaaba
  • fashowa-abaa
  • fashowa-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـنَادٰى

  • fanaadaa
  • fanaada
  • fanada
  • fanaadaya

  Correct Wrong

 • Question of

  طَهَارَهَا

  • thohaarohaa
  • thohaaroha
  • thoharoha
  • thoha-aroha

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَظَامَا

  • wa kadhzoomaa
  • wa kadhzooma
  • wa kadhlomaa
  • wa kadhloomaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَـانَا

  • wa kaanaa
  • wa kaana
  • wa kana
  • wa ka-ana

  Correct Wrong

 • Question of

  زَكٰىتَـهَا

  • zakaatahaa
  • zakaataha
  • zakataha
  • zakaatakha

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيَـدٰهَا

  • layadaahaa
  • layadaaha
  • layadaha
  • layadaaha-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـخَافَا

  • lakhhoofaa
  • lakhhoofa-a
  • lakhhoofa
  • lakhhofa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاٰشَـرَ

  • la-aasyaro
  • la-asyaro
  • laa asyaro
  • laa asaro

  Correct Wrong

 • Question of

  لَضَـلٰلَا

  • ladhlolaalaa
  • ladhlolaala
  • ladhlolala
  • ladhlola-ala

  Correct Wrong

What do you think?