Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28

Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 26 Halaman 28 : Latihan Mad Panjang Pendek ke 4. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Halaman ini masih akan menyajikan latihan lebih detail tentang huruf yang dibaca panjang dua (suara) harokat yaitu :

 1. alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan dan alif maqshuuroh / ى.
 2. alif maqshuuroh / ى.
 3. fatkhah panjang (  ٰ  ) dengan dua (suara) harokat.

Salah satu fokus utama pada halaman ini ialah membedakan antara :

 1. alif / ا yang berharokat fatkhah, dibaca “a”
 2. alif / ا yang tidak berharokat, digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.
 3. ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah dibaca “ya”
 4. alif maqshuuroh / ى , juga digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.

Berikut contoh dari pembahasan di atas :

 1. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang berharokat fatkhah = بَاَ dibaca “ba-a”;
 2. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang tidak berharokat = بَا dibaca “baa”;
 3. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah = بَيَ dibaca “baya”;
 4. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى, contoh = بَى dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  يَـدٰهَا

  • yadaahaa
  • yadaaha
  • yadaha
  • yadaakha

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَتَا

  • syahaadataa
  • syahaadata
  • syahadata
  • syaha-adataa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـعَـالٰى

  • fata’aalaa
  • fata’ala
  • fata’aala
  • fata-alaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمَاطَا

  • lamaathoo
  • lamaatho
  • lamatho
  • lama-atho

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـفَارَغَا

  • lafaaroghoo
  • lafa-aroghoo
  • lafa-arogho
  • lafaarogho

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَتَاعَا

  • wa mataa’aa
  • wa mataa’a
  • wa mata’a
  • wa mataa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَثَاتَا

  • atsaataa
  • atsaata
  • atsata
  • atsaata-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاٰذَنَ

  • la-aadzana
  • la-adzana
  • la-adana
  • laa adzana

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَقَامَا

  • famaqoomaa
  • famaqooma
  • famaqoma
  • famakhhomaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـكَانَا

  • lakaanaa
  • lakaana
  • lakana
  • lakanaa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَيٰوتَـهَا

  • khayaatahaa
  • khayaataha
  • khayawatahaa
  • khayaawatahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعَازَا

  • laa ‘aazaa
  • laa ‘aza
  • la ‘aaza
  • la-a ‘aazaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمَاقَا

  • lamaaqoo
  • lamaaqo
  • lama-aqoo
  • lama-aqo

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰثَـرَا

  • wa aatsaroo
  • wa aatsaro
  • wa atsaro
  • waa aatsaro

  Correct Wrong

 • Question of

  فَصَوَابَا

  • fashowaabaa
  • fashowaaba
  • fashowa-abaa
  • fashowa-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـنَادٰى

  • fanaadaa
  • fanaada
  • fanada
  • fanaadaya

  Correct Wrong

 • Question of

  طَهَارَهَا

  • thohaarohaa
  • thohaaroha
  • thoharoha
  • thoha-aroha

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَظَامَا

  • wa kadhzoomaa
  • wa kadhzooma
  • wa kadhlomaa
  • wa kadhloomaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَـانَا

  • wa kaanaa
  • wa kaana
  • wa kana
  • wa ka-ana

  Correct Wrong

 • Question of

  زَكٰىتَـهَا

  • zakaatahaa
  • zakaataha
  • zakataha
  • zakaatakha

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيَـدٰهَا

  • layadaahaa
  • layadaaha
  • layadaha
  • layadaaha-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـخَافَا

  • lakhhoofaa
  • lakhhoofa-a
  • lakhhoofa
  • lakhhofa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاٰشَـرَ

  • la-aasyaro
  • la-asyaro
  • laa asyaro
  • laa asaro

  Correct Wrong

 • Question of

  لَضَـلٰلَا

  • ladhlolaalaa
  • ladhlolaala
  • ladhlolala
  • ladhlola-ala

  Correct Wrong

What do you think?