Iqro 3 Nomor 04 Halaman 06

Iqro 3 Nomor 04 Halaman 06

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 04 Halaman 06 : Latihan Mad dan Kasroh ke 3. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Latihan di halaman ini masih berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya yaitu pembahasan tentang huruf hijaiyah ber harokat kasroh. Untuk lebih mengingatkan lagi pembahasan tentang harokat kasroh, di bawah ini ada ulasan ringkas tentang harokat kasroh yang telah dipelajari pada halaman sebelumnya.

Perbedaan dan persamaan harokat

Bentuk harokat kasroh ( ِ  )mirip dengan harokat fatkhah ( َ  ), perbedaannya terletak pada posisi harokat tersebut. Jika harokat fatkhah terletak di atas huruf hijaiyah, maka harokat kasroh terletak di bawah huruf. Perbedaan selanjutnya terletak pada cara membaca huruf yang dikenai harokat. Jika huruf hijaiyah yang ber harokat fatkhah dibaca dengan vokal “a”, maka huruf hijaiyah yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal ” i”. Berikut contoh penerapannnya :

 1. Contoh huruf hijaiyah tanpa harokat = ت = dibaca ta^,
 2. Contoh huruf hijaiyah ber harokat fatkhah = تَ = dibaca ta,
 3. Contoh huruf hijaiyah ber harokat kasroh = تِ = dibaca ti.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  حَاضِرَاتِ

  • khaadhlirooti
  • khaadhliroota
  • khaadhlorooti
  • khaadhloroota

  Correct Wrong

 • Question of

  وَعَافِنِ

  • wa ‘aafini
  • wa ‘aafina
  • wa ‘aafani
  • wa ‘aafana

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاشِعَاتِ

  • khhoosyi’aati
  • khhoosyi’aata
  • khhoosya’aati
  • khhoosya’aata

  Correct Wrong

 • Question of

  عِقَابَـهَا

  • ‘iqoobahaa
  • ‘iqoobihaa
  • ‘aqoobahaa
  • ‘aqoobihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  غِنَاعِيَا

  • ghinaa’iyaa
  • ghinaa’ayaa
  • ghonaa’iyaa
  • ghonaa’ayaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعِبَاتِ

  • laa’ibaati
  • laa’ibaata
  • laa’abaati
  • laa’abaata

  Correct Wrong

 • Question of

  رَافِـعَاتِ

  • roofi’aati
  • roofi’aata
  • roofa’aata
  • roofa’aati

  Correct Wrong

 • Question of

  نَازِعَاتِ

  • naazi’aati
  • naazi’aata
  • naaza’aati
  • naaza’aata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاشِطَاتِ

  • naasyithooti
  • naasyithoota
  • naasyathooti
  • naasyathoota

  Correct Wrong

 • Question of

  صَادِقَاتِ

  • shoodiqooti
  • shoodiqoota
  • shoodaqooti
  • shoodaqoota

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَالِيَ

  • wa maa liya
  • wa maa liyi
  • wa maa laya
  • wa maa layi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَالِئَ

  • famaali-a
  • famaali-i
  • fimaali-a
  • famaala-i

  Correct Wrong

 • Question of

  زَكَاتِـكَ

  • zakaatika
  • zakaatiki
  • zakaataka
  • zakaataki

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـوَاحِشَ

  • fawaakhisya
  • fawaakhisyi
  • fawaakhasya
  • fawaakhasyi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـوَاقِــعَ

  • lawaaqi’a
  • lawaaqi’i
  • lawaaqo’a
  • lawaaqo’i

  Correct Wrong

 • Question of

  فَهَالِكَ

  • fahaalika
  • fahaaliki
  • fahaalaka
  • fahaalaki

  Correct Wrong

 • Question of

  جَنَاحِكَ

  • janaakhika
  • janaakhaka
  • janaakhiki
  • janaakhaki

  Correct Wrong

 • Question of

  جَارِيَاتِ

  • jaariyaati
  • jaariyaata
  • jaaroyaati
  • jaaroyaata

  Correct Wrong

 • Question of

  كَذٰالِكَ

  • kadzaalika
  • kadzaaliki
  • kadzaalaki
  • kadzaalaka

  Correct Wrong

 • Question of

  مَغَارِبَ

  • maghooriba
  • maghooribi
  • maghooroba
  • maghoorobi

  Correct Wrong

 • Question of

  مَضَاجِعَ

  • madhlooji’a
  • madhlooji’i
  • madhlooja’a
  • madhlooja’i

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَاتِـفَ

  • lahaatifa
  • lahaatifi
  • lahaatafa
  • lahaatafi

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَامِـهَا

  • manaamihaa
  • manaamahaa
  • minaamihaa
  • minaamahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَرَاضِعِ

  • maroodhli’i
  • maroodhli’a
  • maroodhla’i
  • maroodhla’a

  Correct Wrong

What do you think?