Iqro 3 Nomor 05 Halaman 07

Iqro 3 Nomor 05 Halaman 07

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 05 Halaman 07 : Latihan Mad dan Kasroh ke 4. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Pada halaman ini masih akan fokus pada latihan untuk materi pembelajaran sebelumnya yaitu pembahasan tentang huruf hijaiyah ber harokat kasroh. Untuk lebih mengingatkan lagi pembahasan tentang harokat kasroh, di bawah ini ada ulasan ringkas tentang harokat kasroh yang telah dipelajari pada halaman sebelumnya.

Perbedaan dan persamaan harokat

Bentuk harokat kasroh ( ِ  )mirip dengan harokat fatkhah ( َ  ), perbedaannya terletak pada posisi harokat tersebut. Jika harokat fatkhah terletak di atas huruf hijaiyah, maka harokat kasroh terletak di bawah huruf. Perbedaan selanjutnya terletak pada cara membaca huruf yang dikenai harokat. Jika huruf hijaiyah yang ber harokat fatkhah dibaca dengan vokal “a”, maka huruf hijaiyah yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal ” i”. Berikut contoh penerapannnya :

 1. Contoh huruf hijaiyah tanpa harokat = ت = dibaca ta^,
 2. Contoh huruf hijaiyah ber harokat fatkhah = تَ = dibaca ta,
 3. Contoh huruf hijaiyah ber harokat kasroh = تِ = dibaca ti.

 

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  شَـهِدَ

  • syahida
  • syahada
  • syahidi
  • syahadi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَعِبَ

  • la’iba
  • la’ibi
  • la’aba
  • la’abi

  Correct Wrong

 • Question of

  غَنِـمَ

  • ghonima
  • ghonimi
  • ghonama
  • ghonami

  Correct Wrong

 • Question of

  رَضِيَ

  • rodhliya
  • rodhliyi
  • rodhloya
  • rodhloyi

  Correct Wrong

 • Question of

  فِـعَالَا

  • fi’aalaa
  • fa’aalaa
  • fi’aala
  • fa’alaa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعِلِ

  • faa’ili
  • faa’ila
  • faa’ali
  • faa’ala

  Correct Wrong

 • Question of

  كِـتَابَ

  • kitaaba
  • kitaabi
  • kataaba
  • kataabi

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاتِبِ

  • kaatibi
  • kaatiba
  • kaatabi
  • kaataba

  Correct Wrong

 • Question of

  جِهَادَ

  • jihaada
  • jihada
  • jihaadi
  • jahaadi

  Correct Wrong

 • Question of

  جَاهِدِ

  • jaahidi
  • jaahida
  • jaahadi
  • jaahada

  Correct Wrong

 • Question of

  غِفَارَ

  • ghifaaro
  • ghifaari
  • ghofaari
  • ghofaaro

  Correct Wrong

 • Question of

  غَافِـرِ

  • ghoofiri
  • ghoofiro
  • ghoofari
  • ghoofaro

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاقٰى

  • laaqoo
  • laaqoya
  • la-aqoo
  • la-aqoya

  Correct Wrong

 • Question of

  قَانِـتَاتِ

  • qoonitaati
  • qoonitaata
  • qoonataati
  • qoonataata

  Correct Wrong

 • Question of

  عَاطٰى

  • ‘aathoo
  • ‘aathi
  • ‘a-athoo
  • ‘a-athoya

  Correct Wrong

 • Question of

  طِبَاقَ

  • thibaaqo
  • thibaaqi
  • thobaaqo
  • thobaaqi

  Correct Wrong

 • Question of

  عَدَسِهَا

  • ‘adasihaa
  • adasihaa
  • ‘adzasihaa
  • ‘adasahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَصَلِهَا

  • basholihaa
  • basholiha
  • basholahaa
  • bisholahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسِدِ

  • khaasidi
  • khaasida
  • khaasada
  • khaasadi

  Correct Wrong

 • Question of

  بِشَارِكَ

  • bisyaarika
  • bisyaariki
  • bisyaaroka
  • bisyaaroki

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَاهِيَ

  • wa maa hiya
  • wa maa hiyi
  • wa maa haya
  • wa maa hayi

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالِيَـهَا

  • ‘aaliyahaa
  • ‘aaliyaha
  • ‘aaliyihaa
  • ‘aalayihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَافِلَهَا

  • saafilahaa
  • saafilihaa
  • saafalahaa
  • saafalihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاطِئَـهَا

  • syaathi-ahaa
  • syaathi-ihaa
  • syaatho-ahaa
  • syaatho-ihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  قٰـنِـتٰتِ

  • qoonitaati
  • qoonitaata
  • qoonataati
  • qoonataata

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـيَـتٰمٰى

  • fayataamaa
  • fayataama
  • fayataamaya
  • fayatamaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عٰبِدٰتِ

  • ‘aabidaati
  • aabidaati
  • ‘aabidaata
  • ‘aabadaata

  Correct Wrong

 • Question of

  مَوَالِيَ

  • mawaaliya
  • mawaaliyi
  • mawaalayi
  • mawaalaya

  Correct Wrong

What do you think?