Iqro 3 Nomor 09 Halaman 11

Iqro 3 Nomor 09 Halaman 11

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 09 Halaman 11 : Latihan Kasroh Panjang. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Latihan iqro pada halaman ini berkaitan dengan harokat kasroh panjang 2 (suara) harokat. Berikut ringkasan ulang tentang materi  latihan iqro 3 pada halaman ini

Kasroh panjang 2 (suara) harokat memiliki bentuk mirip dengan fatkhah panjang 2 (suara) harokat. Keduanya juga memiliki perbedaan, adapun perbedannya ialah :

 1. Fatkhah panjang 2 (suara) harokat letaknya berada di atas huruf hijaiyah = ( ٰ ). Contoh تٰ = dibaca taa (panjang dua harokat);
 2. Sedangkan Kasroh panjang 2 (suara) harokat letaknya berada di bawah huruf hijaiyah = ( ٖ ). Contoh تٖ = dibaca tii (panjang dua harokat).

Huruf dengan harokat fatkhah pendek dan kasroh pendek tetap dibaca satu (suara) harokat. Sebagaimana contoh berikut :

 1. Huruf dengan harokat fatkhah (pendek). Contoh = تَ = dibaca ta (dibaca pendek hanya satu harokat)
 2. Huruf dengan harokat kasroh (pendek). Contoh = تِ = dibaca ti (dibaca pendek hanya satu harokat).

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  طَاهِرِيْنَ

  • thoohiriina
  • thoohiriini
  • thoohirina
  • thohiriina

  Correct Wrong

 • Question of

  خَالِدِيْنَ

  • khhoolidiina
  • khholidiini
  • khholidina
  • khholidiina

  Correct Wrong

 • Question of

  حِسَابِهٖ

  • khisaabihii
  • khisaabihi
  • khisabihii
  • khisabihi

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَالِـمِـيْنَ

  • dhzoolimiina
  • dhzoolimina
  • dhzolimiina
  • dhzolimina

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَاقِفِـيْنَ

  • tsaaqifiina
  • tsaaqifina
  • tsaqifiina
  • tsaqifina

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاهِدِهٖ

  • syaahidihii
  • syaahidihi
  • syahidihii
  • syahidihi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَاتِفَ

  • lahaatifa
  • lahaatifi
  • lahaatafa
  • lahatifa

  Correct Wrong

 • Question of

  زَكَاتِكَ

  • zakaatika
  • zakaatiki
  • zakaataka
  • zakatika

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰذَانِـهٖ

  • aadzaanihii
  • aadzaanihi
  • adzaanihii
  • aadzanihii

  Correct Wrong

 • Question of

  حَافِظِيْنَ

  • khaafidhziina
  • khaafidhzona
  • khafidhziina
  • khaafidhliina

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاطِئَـهَا

  • syaathi-ahaa
  • syaathi-aha
  • syathi-ahaa
  • syaatho-ahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَالِئَ

  • famaali-a
  • famaaliya
  • famali-a
  • fama-ali-a

  Correct Wrong

 • Question of

  طَالِـبِـيْنَ

  • thoolibiina
  • thoolibina
  • tholibiina
  • thoolabiina

  Correct Wrong

 • Question of

  ذٰكِـرِيْنَ

  • dzaakiriina
  • dzaakirina
  • dzakiriina
  • dzaakhirina

  Correct Wrong

 • Question of

  اَصَابِـعِـهٖ

  • ashoobi’ihii
  • ashoobi’ihi
  • ashoobi’ahii
  • ashoobi-ihi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَهَالِكَ

  • fahaalika
  • fahalika
  • fakhaalika
  • fakhalika

  Correct Wrong

 • Question of

  مَوَالِيَ

  • mawaaliya
  • mawaaliyi
  • mawaliya
  • mawalii

  Correct Wrong

 • Question of

  بِزِيَادِهٖ

  • biziyaadihii
  • biziyaadihi
  • biziyadihii
  • bizayaadihii

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـيَتٰمٰى

  • fayataamaa
  • fayataama
  • fayataamaya
  • fayatamaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَسَاكِـيْنَ

  • masaakiina
  • masaakina
  • masakiina
  • masakina

  Correct Wrong

 • Question of

  بِنَاصِرِهٖ

  • binaashirihii
  • binaashirihi
  • binaashorihii
  • binashirihii

  Correct Wrong

What do you think?