Iqro 3 Nomor 08 Halaman 10

Iqro 3 Nomor 08 Halaman 10

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 08 Halaman 10 : Belajar Kasroh Panjang. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Pembahasan materi pada halaman ini memiliki kemiripan pada materi iqro 2 Halaman 23 tentang Belajar Fatkhah Panjang 2 Harokat http://tinyurl.com/ro0221. Perbedaannya ialah pada halaman ini materinya bukan tentang fatkhah panjang 2 (suara) harokat, melainkan harokat kasroh panjang 2 (suara) harokat.

Kasroh panjang 2 (suara) harokat memiliki bentuk mirip dengan fatkhah panjang 2 (suara) harokat. Keduanya juga memiliki perbedaan, adapun perbedannya ialah :

 1. Fatkhah panjang 2 (suara) harokat letaknya berada di atas huruf hijaiyah = ( ٰ ). Contoh تٰ = dibaca taa (panjang dua harokat);
 2. Sedangkan Kasroh panjang 2 (suara) harokat letaknya berada di bawah huruf hijaiyah = ( ٖ ). Contoh تٖ = dibaca tii (panjang dua harokat).

Huruf dengan harokat fatkhah pendek dan kasroh pendek tetap dibaca satu (suara) harokat. Sebagaimana contoh berikut :

 1. Huruf dengan harokat fatkhah (pendek). Contoh = تَ = dibaca ta (dibaca pendek hanya satu harokat)
 2. Huruf dengan harokat kasroh (pendek). Contoh = تِ = dibaca ti (dibaca pendek hanya satu harokat).

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  هٖـ = ـهٖـ = …ـهٖ = هٖ

  • hii
  • hi
  • ha
  • haa

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـلَكَ

  • halaka
  • halaki
  • haaka
  • ha-aka

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـهَرَ

  • naharo
  • nahari
  • nakharo
  • nakhari

  Correct Wrong

 • Question of

  لَفِيْـهٖ

  • lafiihii
  • lafiihi
  • lafiyihii
  • lafihi

  Correct Wrong

 • Question of

  هٰـذِهٖ

  • haadzihii
  • haadzihi
  • haadzikhii
  • haadziihi

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـمَـزَ

  • hamaza
  • hamadza
  • khamaza
  • khamadza

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهِدَ

  • syahida
  • syahidaa
  • sahida
  • sahiida

  Correct Wrong

 • Question of

  وَبِــهٖ

  • wa bihii
  • wa bihi
  • wa bikhii
  • wa bikhi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَكَـرِهَ

  • fakariha
  • fakarikha
  • fakariiha
  • fakharikha

  Correct Wrong

 • Question of

  هَدَمَ

  • hadama
  • khadama
  • hadzama
  • khadzama

  Correct Wrong

 • Question of

  فِيْـهِمَا

  • fiihimaa
  • fiihima
  • fiikhimaa
  • fiikhima

  Correct Wrong

 • Question of

  اَبِـيْهِ

  • abiihi
  • abiikhi
  • abihi
  • abiyihi

  Correct Wrong

 • Question of

  عِبَادِهٖ

  • ‘ibaadihii
  • ‘ibaadihi
  • ibaadihii
  • ‘ibadihii

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَزِيـْدَ

  • la-aziida
  • la-aziidza
  • laaziida
  • la-azida

  Correct Wrong

 • Question of

  فٖى جِيْدِهَا

  • fii jiidihaa
  • fii jiidiha
  • fi jiidihaa
  • fii jidihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـبَالِغِـهٖ

  • bibaalighihii
  • bibalighihi
  • bibaalighiha
  • bibaalighihi

  Correct Wrong

 • Question of

  بِغَلِـيْظِ

  • bigholiidhzi
  • bigholiidhzo
  • bigholidhzo
  • bigholiidhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  بِضَنِيْنِ

  • bidhloniini
  • bidhloniina
  • bidhlonini
  • bidhloniyini

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَسَادِهٖ

  • wa jasaadihii
  • wa jasaadihi
  • wa jasadihii
  • wa jasaadikhi

  Correct Wrong

 • Question of

  وَطَاغِـيْنَ

  • wa thooghiina
  • wa thooghina
  • wa thoghiina
  • wa thokhiina

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـيَـمِيْـنِكَ

  • biyamiinika
  • biyamiiniki
  • biyaminika
  • biyamiyanika

  Correct Wrong

 • Question of

  مِيْـثَاقِـهٖ

  • miitsaaqihii
  • miitsaaqihi
  • miitsaqihi
  • mitsaqihi

  Correct Wrong

What do you think?