Iqro 3 Nomor 12 Halaman 14

Iqro 3 Nomor 12 Halaman 14

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 12 Halaman 14 : Latihan يْ (Ya^ Sukun) dan ى (Alif Maqshuroh) . Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Dua pembahasan utama pada latihan ini ialah tentang membedakan :

 1. Ya^ / ي sukun : memiliki dua titik di bawah hurufnya.
 2. Alif maqshuroh / ى : tidak memiliki titik di bawah hurufnya.

Keduanya memiliki persamaan yaitu bentuk kedua huruf yang sangat mirip, meski salah satu huruf tidak memiliki titik. Persamaan yang kedua ialah, sering dibaca untuk menambah (suara) harokat pada huruf sebelumnya. Contoh :

 1. تِيْ dibaca “tii”
 2. تٰى dibaca “taa”

Kemudian perlu diketahui bahwa di beberapa mushaf al Quran ada yang menuliskan bentuk huruf ya^ / ي sukun tanpa titik sehingga terlihat mirip dengan alif maqshuroh / ى . Jika ada huruf ber harokat kasroh panjang  ( ٖ ) kemudian bertemu dengan huruf ya^ / ي sukun tanpa titik, maka huruf yang yang ber harokat kasroh panjang cukup dibaca dengan dua (suara) harokat.

Contoh = تٖى dibaca “tii”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  لٰبِثِــيْنَ

  • laabitsiina
  • laabitsina
  • laabitsiyina
  • laabitiina

  Correct Wrong

 • Question of

  جَنَاحِكَ

  • janaakhika
  • janakhika
  • jana-akhika
  • janahika

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰلِـهَـتٖى

  • wa aalihatii
  • wa aalihati
  • wa alihatii
  • wa alihati

  Correct Wrong

 • Question of

  خٰطِئِـيْنَ

  • khhoothi-iina
  • khhoothi-ina
  • khhoothi-iyina
  • khhothi-ina

  Correct Wrong

 • Question of

  وَزَكَاةَ

  • wa zakaata
  • wa zaka-ata
  • wa zaka’ata
  • wa dzakata

  Correct Wrong

 • Question of

  بِمَـفَازَتِـهٖ

  • bimafaazatihii
  • bimafaazatihi
  • bimafazatihii
  • bimafazatihi

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاعِظِـيْنَ

  • waa’idhziina
  • waa’idhzina
  • waa’idhliina
  • waa’idhlina

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـخَشِيْتَ

  • fakhhosyiita
  • fakhhosyita
  • fakhhosiita
  • fakhhosita

  Correct Wrong

 • Question of

  بِنَاصِرِهٖ

  • binaashirihii
  • binaashirihi
  • binashirihii
  • binashirihi

  Correct Wrong

 • Question of

  بِاَخِيْكَ

  • bi-akhhiika
  • bi-akhhika
  • bi-akhhiikha
  • bi-akhhikha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـرَاضِعِ

  • maroodhli’i
  • marodhli’i
  • maroodhzi’i
  • marodhzi’i

  Correct Wrong

 • Question of

  وَخِلٰـلِهٖ

  • wa khhilaalihii
  • wa khhilaalihi
  • wa khilaalihii
  • wa khilaalihii

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفٰى بِنَـا

  • kafaa binaa
  • kafaa bina
  • kafa binaa
  • kafa bina

  Correct Wrong

 • Question of

  صَلَوٰتِ

  • sholawaati
  • sholawati
  • sho-awati
  • sholawata

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلٰى غَنَمٖى

  • ‘alaa ghonamii
  • ‘alaa ghonami
  • ‘ala ghonamii
  • ‘ala ghonami

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاضِعِـيْنَ

  • khhoodli’iina
  • khhodli’iina
  • khhoodli’ina
  • khhodli’ina

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهٰــذِهٖ

  • wa haadzihii
  • wa haadzihi
  • wa hadzihii
  • wa hadzihi

  Correct Wrong

 • Question of

  عِبَادَتِـهٖ

  • ‘ibaadatihii
  • ‘ibaadatihi
  • ‘ibadatihii
  • ‘ibadatihi

  Correct Wrong

 • Question of

  اِذَاقَضٰى

  • idzaa qodhloo
  • idzaa qodhlo
  • idza qodhloo
  • idza qodhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  اَسَاطِيْرَ

  • asaathiiro
  • asaathiro
  • asathiiro
  • asathiro

  Correct Wrong

 • Question of

  وَحَفِيْظَا

  • wa khafiidhzoo
  • wa khafiidhzo
  • wa khafidhzoo
  • wa khafidhzo

  Correct Wrong

What do you think?