Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25

Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25 : Latihan Dhlommah Panjang ke 4. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah latihan pada halaman ini akan meng evaluasi materi-materi yang berkaitan tentang membaca huruf dengan dua (suara) harokat. Berikut ulasan ringkasnya.

Contoh huruf ber harokat kasroh, dan contoh kondisi harokat kasroh dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ tanpa harokat = هـ dibaca ha^
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh (biasa) = هِـ dibaca hi,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh bertemu dengan ya^ / ي sukun = هِيْ dibaca hii,
 4. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh panjang = هٖـ dibaca hii.

Contoh huruf ber harokat dhlommah, dan contoh kondisi harokat dhlommah dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah (biasa) = هُـ dibaca hu,
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah bertemu dengan waw / و sukun = هُـوْ dibaca huu,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah panjang = هـٗ dibaca huu.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ

  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadii
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadi
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibadii
  • wa idzaa sa-aalaka ‘ibaadi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ

  • layuusufu wa akhhuuhu
  • layuusufu wa akhhuhuu
  • layuusufu wa akhuuhu
  • layuusufu wa aakhuhu

  Correct Wrong

 • Question of

  نَسِـيَاحُوْتَـهُـمَا

  • nasiyaa khuutahumaa
  • nasiyaa khuutahuma
  • nasiyaa khutahumaa
  • nasiyaa khutaahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَخَرَقُوْالَهٗ بَنِـيْنَ

  • wa khhoroquu lahuu baniina
  • wa khhoroquu lahuu banina
  • wa khhoroqu lahuu baniina
  • wa khhoroquu lahu baniina

  Correct Wrong

 • Question of

  اَرُوْنِيْ مَاذَاخَلَـقُوْا

  • aruunii maadzaa khholaquu
  • aruunii maadzaa khholaqu
  • aruunii maadza khholaquu
  • aruunii madzaa khhoolaquu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفٰى بِنَاحٰسِـبِيْنَ

  • kafaa binaa khaasibiina
  • kafaa binaa khasibiina
  • kafaa binaa khaasibinaa
  • kafaa bina haasibiinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  هٰـذِهٖ بِضَاعَتُـنَـا

  • haadzihii bidhloo’atunaa
  • haadzihii bidhloo’atuna
  • haadzihii bidhlo’atunaa
  • haadzihii bidhlo’aatunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَثُلٰثَ وَرُبٰـعَ

  • wa tsulaatsa wa rubaa’a
  • wa tsulaatsa wa ruba’a
  • wa tsulatsa wa rubaa’a
  • wa tsulaatsa wa ruubaa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالُوْاتَـقَاسَـمُوْا

  • qooluu taqoosamuu
  • qooluu taqoosamu
  • qooluu taqosamuu
  • qooluu taqoosyamuu

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـمَاكَسَبُوْامَاتَـرَكَ

  • bimaa kasabuu maa taroka
  • bimaa kasabuu maa tarokaa
  • bimaa kasabuu maa taaroka
  • bimaa kasabu maa taroka

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ مَانَـهٰىكُـمَا

  • qoola maa nahaakumaa
  • qoola maa nahaakuma
  • qoola maa nahakumaa
  • qoola maa nahakuumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لِبَاسَـهُمَالِيُرِيَـهُمَا

  • libaasahumaa liyuriyahumaa
  • libaasahumaa liyuriyahuma
  • libaasahumaa liyuriyahuuma
  • libaasahumaa liyuriyaahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَلَاتَكَ=صَلٰوتَكَ

  • sholaataka = sholaataka
  • shola-ataka = sholawataka
  • sholataka = sholataka
  • sholaatakaa = sholaatakaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلٰى شَاكِلَـتِـهٖ

  • ‘alaa syaakilatihii
  • ‘alaa syaakilatihi
  • ‘alaa syaakilatiihii
  • ‘alaa saakilatihii

  Correct Wrong

What do you think?