Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25

Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25 : Latihan Dhlommah Panjang ke 4.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 23 Halaman 25. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ

  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadii
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadi
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibadii
  • wa idzaa sa-aalaka ‘ibaadi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ

  • layuusufu wa akhhuuhu
  • layuusufu wa akhhuhuu
  • layuusufu wa akhuuhu
  • layuusufu wa aakhuhu

  Correct Wrong

 • Question of

  نَسِـيَاحُوْتَـهُـمَا

  • nasiyaa khuutahumaa
  • nasiyaa khuutahuma
  • nasiyaa khutahumaa
  • nasiyaa khutaahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَخَرَقُوْالَهٗ بَنِـيْنَ

  • wa khhoroquu lahuu baniina
  • wa khhoroquu lahuu banina
  • wa khhoroqu lahuu baniina
  • wa khhoroquu lahu baniina

  Correct Wrong

 • Question of

  اَرُوْنِيْ مَاذَاخَلَـقُوْا

  • aruunii maadzaa khholaquu
  • aruunii maadzaa khholaqu
  • aruunii maadza khholaquu
  • aruunii madzaa khhoolaquu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفٰى بِنَاحٰسِـبِيْنَ

  • kafaa binaa khaasibiina
  • kafaa binaa khasibiina
  • kafaa binaa khaasibinaa
  • kafaa bina haasibiinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  هٰـذِهٖ بِضَاعَتُـنَـا

  • haadzihii bidhloo’atunaa
  • haadzihii bidhloo’atuna
  • haadzihii bidhlo’atunaa
  • haadzihii bidhlo’aatunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَثُلٰثَ وَرُبٰـعَ

  • wa tsulaatsa wa rubaa’a
  • wa tsulaatsa wa ruba’a
  • wa tsulatsa wa rubaa’a
  • wa tsulaatsa wa ruubaa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالُوْاتَـقَاسَـمُوْا

  • qooluu taqoosamuu
  • qooluu taqoosamu
  • qooluu taqosamuu
  • qooluu taqoosyamuu

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـمَاكَسَبُوْامَاتَـرَكَ

  • bimaa kasabuu maa taroka
  • bimaa kasabuu maa tarokaa
  • bimaa kasabuu maa taaroka
  • bimaa kasabu maa taroka

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ مَانَـهٰىكُـمَا

  • qoola maa nahaakumaa
  • qoola maa nahaakuma
  • qoola maa nahakumaa
  • qoola maa nahakuumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لِبَاسَـهُمَالِيُرِيَـهُمَا

  • libaasahumaa liyuriyahumaa
  • libaasahumaa liyuriyahuma
  • libaasahumaa liyuriyahuuma
  • libaasahumaa liyuriyaahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَلَاتَكَ=صَلٰوتَكَ

  • sholaataka = sholaataka
  • shola-ataka = sholawataka
  • sholataka = sholataka
  • sholaatakaa = sholaatakaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلٰى شَاكِلَـتِـهٖ

  • ‘alaa syaakilatihii
  • ‘alaa syaakilatihi
  • ‘alaa syaakilatiihii
  • ‘alaa saakilatihii

  Correct Wrong

What do you think?