Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26

Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26 : Latihan Dhlommah Panjang ke 5.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  صَدَقُوْامَاعَاهَدُوْا

  • shodaquu maa ‘aahaduu
  • shodaquu maa ‘aahadu
  • shodaquu maa ‘ahaduu
  • shodaquu maa ‘aahaaduu

  Correct Wrong

 • Question of

  حَدِيْثُ مُوْسٰى

  • khadiitsu muusaa
  • khadiitsu muusa
  • khadiitsuu muusaa
  • khadiitsu musaa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفَرُوْابِاٰيٰـتِـنَـا

  • kafaruu bi-aayaatinaa
  • kafaruu bi-aayaatina
  • kafaruu bi-aayatinaa
  • kafaruu bi-ayaatinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَـانَ عِقَابِ

  • kaana ‘iqoobi
  • kaana ‘iqoobii
  • kaana ‘iqobi
  • kaana ‘iiqoobi

  Correct Wrong

 • Question of

  بِمـَاخَلَقَ وَلَـعَـلَا

  • bimaa khholaqo wa la’alaa
  • bimaa khholaqo wa la’ala
  • bimaa khholaqo wa la-alaa
  • bimaa khholaqo wa la’ala-a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ لَاتَـخَافَا

  • qoola laa takhhoofaa
  • qoola laa takhhoofa
  • qoola laa takhhofaa
  • qoola laa takhhofa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَايَكُوْنُ لَكَ

  • famaa yakuunu laka
  • famaa yakunu laka
  • famaa yakuunu lakaa
  • famaa yakunuu laka

  Correct Wrong

 • Question of

  مَتَـاعِنَافَاَكَـلَهٗ

  • mataa’inaa fa-akalahuu
  • mataa’inaa fa-akalahu
  • mataa’inaa fa-akalaahuu
  • mataa’ina fa-akalahu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهُـوَيَعِظُـهٗ

  • wa huwa ya’idhzuhuu
  • wa huwa ya’idhzuhu
  • wa huwa ya’iduhuu
  • wa huwa ya’iduuhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

  • haaruuna wa muusaa
  • haaruuna wa muusa
  • haaruuna wa musaa
  • haaruna wa muusaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَامَالِكُـوْنَ

  • lahaa maalikuuna
  • lahaa maalikuna
  • lahaa malikuuna
  • lahaa maalikuunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلُعِـنُوْابِـمَاقَالُـوْا

  • wa lu’inuu bimaa qooluu
  • wa lu’inuu bimaa qoolu
  • wa lu’inuu bima qooluu
  • wa lu’inu bimaa qooluu

  Correct Wrong

What do you think?