Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26

Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 24 Halaman 26 : Latihan Dhlommah Panjang ke 5. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah latihan pada halaman ini akan meng evaluasi materi-materi yang berkaitan tentang membaca huruf dengan dua (suara) harokat. Berikut ulasan ringkasnya.

Contoh huruf ber harokat fatkhah, dan contoh kondisi harokat fatkhah dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ tanpa harokat = هـ dibaca ha^
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat fatkhah (biasa) = هَـ dibaca ha,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا tanpa harokat = هَا dibaca haa,
 4. Huruf ha^ / هـ ber harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى tanpa titik = هَى dibaca haa,
 5. Huruf ha^ / هـ ber harokat fatkhah panjang = هٰـ dibaca haa.

Contoh huruf ber harokat kasroh, dan contoh kondisi harokat kasroh dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ tanpa harokat = هـ dibaca ha^
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh (biasa) = هِـ dibaca hi,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh bertemu dengan ya^ / ي sukun = هِيْ dibaca hii,
 4. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh panjang = هٖـ dibaca hii.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  صَدَقُوْامَاعَاهَدُوْا

  • shodaquu maa ‘aahaduu
  • shodaquu maa ‘aahadu
  • shodaquu maa ‘ahaduu
  • shodaquu maa ‘aahaaduu

  Correct Wrong

 • Question of

  حَدِيْثُ مُوْسٰى

  • khadiitsu muusaa
  • khadiitsu muusa
  • khadiitsuu muusaa
  • khadiitsu musaa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفَرُوْابِاٰيٰـتِـنَـا

  • kafaruu bi-aayaatinaa
  • kafaruu bi-aayaatina
  • kafaruu bi-aayatinaa
  • kafaruu bi-ayaatinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَـانَ عِقَابِ

  • kaana ‘iqoobi
  • kaana ‘iqoobii
  • kaana ‘iqobi
  • kaana ‘iiqoobi

  Correct Wrong

 • Question of

  بِمـَاخَلَقَ وَلَـعَـلَا

  • bimaa khholaqo wa la’alaa
  • bimaa khholaqo wa la’ala
  • bimaa khholaqo wa la-alaa
  • bimaa khholaqo wa la’ala-a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ لَاتَـخَافَا

  • qoola laa takhhoofaa
  • qoola laa takhhoofa
  • qoola laa takhhofaa
  • qoola laa takhhofa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـمَايَكُوْنُ لَكَ

  • famaa yakuunu laka
  • famaa yakunu laka
  • famaa yakuunu lakaa
  • famaa yakunuu laka

  Correct Wrong

 • Question of

  مَتَـاعِنَافَاَكَـلَهٗ

  • mataa’inaa fa-akalahuu
  • mataa’inaa fa-akalahu
  • mataa’inaa fa-akalaahuu
  • mataa’ina fa-akalahu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهُـوَيَعِظُـهٗ

  • wa huwa ya’idhzuhuu
  • wa huwa ya’idhzuhu
  • wa huwa ya’iduhuu
  • wa huwa ya’iduuhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

  • haaruuna wa muusaa
  • haaruuna wa muusa
  • haaruuna wa musaa
  • haaruna wa muusaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَامَالِكُـوْنَ

  • lahaa maalikuuna
  • lahaa maalikuna
  • lahaa malikuuna
  • lahaa maalikuunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلُعِـنُوْابِـمَاقَالُـوْا

  • wa lu’inuu bimaa qooluu
  • wa lu’inuu bimaa qoolu
  • wa lu’inuu bima qooluu
  • wa lu’inu bimaa qooluu

  Correct Wrong

What do you think?