Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03

Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03 : Belajar Fatkhah Tanwin. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah materi pembuka di halaman awal iqro 4 ini berkaitan dengan harokat fatkhah tanwin. Harokat tanwin ini sering kali ditemui di akhir kata dalam bahasa Arab. Cara membacanya pun mudah. Membaca huruf yang berharokat fatkhah tanwin seperti membaca huruf berharokat fatkhah pada umunya, namun di akhir bacaan ditambahkan bunyi suara “n”.

Perhatikan contoh penjelasan di bawah ini :

 1. Huruf alif / ا ber harokat fatkhah = اَ dibaca a.
 2. Huruf alif / ا ber harokat fatkhah tanwin = اً dibaca an.

Huruf alif / ا dan ta^ terbuka / ة adalah dua bentuk huruf yang tidak ditambahi sambungan alif / ا tanpa harokat setelah huruf ber harokat fatkhah tanwin.

Banyak huruf hijaiyah yang ber harokat fatkhah tanwin akan ditambahkan huruf alif / ا setelahnya. Namun penambahan huruf alif / ا setelah fatkhah tanwin ini tidak merubah panjang pendek (suara) harokat fatkhah tanwin. Huruf yang berharokat fatkhah tanwin tetap dibaca tanwin (tambahan suara n) tanpa perlu dibaca panjang (suara) harokatnya. Berikut ini contoh tanwin selain pada huruf alif / ا :

 1. Huruf ba^ / ب ber harokat fatkhah = بَ dibaca ba.
 2. Huruf ba^ / ب ber harokat fatkhah digabung dengan huruf alif / ا tanpa harokat = بَا dibaca baa.
 3. Huruf ba^ / ب ber harokat fatkhah tanwin = بًا dibaca ban.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  an = ــ ـًـ ــ

  • _ an _ = an
  • _ aa _ = aa
  • _ ii _ = ii
  • _ uu _ = uu

  Correct Wrong

 • Question of

  Ban = بـًا

  • ban = Ban
  • baa = Baa
  • bii = Bii
  • buu = Buu

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ بًا

  • ba ban
  • ba baa
  • ba buu
  • ba ba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ تًا

  • ta tan
  • ta taa
  • ta ta-a
  • ta tii

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ ثًا

  • tsa tsan
  • tsa tsaa
  • tsa tsa-a
  • ta tan

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ جًا

  • ja jan
  • ja jaa
  • ja ja-a
  • ja jii

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَ ذًا

  • dza dzan
  • dza dza-a
  • dza dzaa
  • da dan

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ زًا

  • za zan
  • za zaa
  • za za-a
  • dza dzan

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ فًا

  • fa fan
  • fa faa
  • fa fa-a
  • fa fuu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ كًا

  • ka kan
  • ka kaa
  • ka ka-a
  • kha khan

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ غًا

  • gho ghon
  • gho ghoo
  • gho gho-a
  • ghu ghuu

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ ظًا

  • dhzo dhzon
  • dhzo dhzoo
  • dhzo dhzo-a
  • dhlo dhlon

  Correct Wrong

 • Question of

  يَ يًا

  • ya yan
  • ya yaa
  • ya ya-a
  • yi yii

  Correct Wrong

 • Question of

  لَ لًا

  • la lan
  • la laa
  • la la-a
  • ka kan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحَـدَ

  • akhada
  • akhadan
  • ahada
  • ahadan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحَـدًا

  • akhadan
  • akhadaa
  • akhada-a
  • akhada

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـمَلَ

  • ‘amala
  • ‘amalan
  • ‘amalaa
  • amala

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـمَلًا

  • ‘amalan
  • ‘amalaa
  • ‘amala
  • ‘amalan-a

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنَ

  • khasana
  • khasanan
  • khasanaa
  • hasana

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنًا

  • khasanan
  • khasana
  • khasanaa
  • khasana-a

  Correct Wrong

 • Question of

  صَالِـحَ

  • shoolikha
  • sholikhan
  • sholiha
  • sholika

  Correct Wrong

 • Question of

  صَالِحـًا

  • shoolikhan
  • shoolikha
  • shoolikhaa
  • sholikhan

  Correct Wrong

 • Question of

  نَذِيْرًا

  • nadziiron
  • nadziron
  • nadziiro
  • nadziiroo

  Correct Wrong

 • Question of

  بَشِيْرًا

  • basyiiron
  • basyiiro
  • basyiiroo
  • basyiron

  Correct Wrong

 • Question of

  جُوْعًا

  • juu’an
  • juu’a
  • juu’aa
  • juu-an

  Correct Wrong

 • Question of

  نُوْحًا

  • nuukhan
  • nuukha
  • nuukhaa
  • nuuhan

  Correct Wrong

What do you think?