Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03

Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03 : Belajar Fatkhah Tanwin.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 4 Nomor 01 Halaman 03. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  an = ــ ـًـ ــ

  • _ an _ = an
  • _ aa _ = aa
  • _ ii _ = ii
  • _ uu _ = uu

  Correct Wrong

 • Question of

  Ban = بـًا

  • ban = Ban
  • baa = Baa
  • bii = Bii
  • buu = Buu

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ بًا

  • ba ban
  • ba baa
  • ba buu
  • ba ba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ تًا

  • ta tan
  • ta taa
  • ta ta-a
  • ta tii

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ ثًا

  • tsa tsan
  • tsa tsaa
  • tsa tsa-a
  • ta tan

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ جًا

  • ja jan
  • ja jaa
  • ja ja-a
  • ja jii

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَ ذًا

  • dza dzan
  • dza dza-a
  • dza dzaa
  • da dan

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ زًا

  • za zan
  • za zaa
  • za za-a
  • dza dzan

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ فًا

  • fa fan
  • fa faa
  • fa fa-a
  • fa fuu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ كًا

  • ka kan
  • ka kaa
  • ka ka-a
  • kha khan

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ غًا

  • gho ghon
  • gho ghoo
  • gho gho-a
  • ghu ghuu

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ ظًا

  • dhzo dhzon
  • dhzo dhzoo
  • dhzo dhzo-a
  • dhlo dhlon

  Correct Wrong

 • Question of

  يَ يًا

  • ya yan
  • ya yaa
  • ya ya-a
  • yi yii

  Correct Wrong

 • Question of

  لَ لًا

  • la lan
  • la laa
  • la la-a
  • ka kan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحَـدَ

  • akhada
  • akhadan
  • ahada
  • ahadan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحَـدًا

  • akhadan
  • akhadaa
  • akhada-a
  • akhada

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـمَلَ

  • ‘amala
  • ‘amalan
  • ‘amalaa
  • amala

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـمَلًا

  • ‘amalan
  • ‘amalaa
  • ‘amala
  • ‘amalan-a

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنَ

  • khasana
  • khasanan
  • khasanaa
  • hasana

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنًا

  • khasanan
  • khasana
  • khasanaa
  • khasana-a

  Correct Wrong

 • Question of

  صَالِـحَ

  • shoolikha
  • sholikhan
  • sholiha
  • sholika

  Correct Wrong

 • Question of

  صَالِحـًا

  • shoolikhan
  • shoolikha
  • shoolikhaa
  • sholikhan

  Correct Wrong

 • Question of

  نَذِيْرًا

  • nadziiron
  • nadziron
  • nadziiro
  • nadziiroo

  Correct Wrong

 • Question of

  بَشِيْرًا

  • basyiiron
  • basyiiro
  • basyiiroo
  • basyiron

  Correct Wrong

 • Question of

  جُوْعًا

  • juu’an
  • juu’a
  • juu’aa
  • juu-an

  Correct Wrong

 • Question of

  نُوْحًا

  • nuukhan
  • nuukha
  • nuukhaa
  • nuuhan

  Correct Wrong

What do you think?