Iqro 4 Nomor 02 Halaman 04

Iqro 4 Nomor 02 Halaman 04

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 02 Halaman 04 : Latihan Fatkhah Tanwin.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 4 Nomor 02 Halaman 04. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  وَهُدًى

  • wa hudan
  • wa huda
  • wa hudaa
  • wa hudaya

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـعَـدًا

  • qo’adan
  • qo’ada
  • qo’adaa
  • qo’adaya

  Correct Wrong

 • Question of

  مُبَـارَكًا

  • mubaarokan
  • mubaaroka
  • mubaarokaa
  • mubarokan

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَةً

  • syahaadatan
  • syahaadata
  • syahaadataa
  • syahadatan

  Correct Wrong

 • Question of

  جَمِيْـعًا

  • jamii’an
  • jamii’a
  • jamii’aa
  • jami’an

  Correct Wrong

 • Question of

  قُـرُوْنًا

  • quruunan
  • quruuna
  • qurunan
  • quruunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَضُدًا

  • ‘adhludan
  • ‘adhluda
  • ‘adhludaa
  • ‘adhluudan

  Correct Wrong

 • Question of

  سَبِيْلَـهَا

  • sabiilahaa
  • sabiilaha
  • sabiilahan
  • sabilahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  زَلَقًا

  • zalaqon
  • zalaqo
  • zalaqoo
  • dzalaqon

  Correct Wrong

 • Question of

  رَغَـدًا

  • roghodan
  • roghoda
  • roghodaa
  • roghoodan

  Correct Wrong

 • Question of

  طَعَامًا

  • tho’aaman
  • tho’aama
  • tho’aamaa
  • tho’aman

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَلٰـلًا

  • dhlolaalan
  • dhlolaala
  • dhlolaalaa
  • dhlolalan

  Correct Wrong

 • Question of

  سَمِيْعًا

  • samii’an
  • samii’a
  • samii’aa
  • sami’an

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلِيْمًا

  • ‘aliiman
  • ‘aliima
  • ‘aliimaa
  • aliiman

  Correct Wrong

 • Question of

  عَزِيْزًا

  • ‘aziizan
  • ‘aziiza
  • ‘aziizaa
  • aziizan

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكِيْمًا

  • khakiiman
  • khakiima
  • khakiimaa
  • hakiiman

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـذَابًا

  • ‘adzaaban
  • ‘adzaaba
  • ‘adzaabaa
  • adzaaban

  Correct Wrong

 • Question of

  اَلِيْـمًا

  • aliiman
  • aliima
  • aliimaa
  • ‘aliiman

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاَصِيْلًا

  • wa ashiilan
  • wa ashiila
  • wa ashiilaa
  • wa ‘ashiilan

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَالِـمًـا

  • dhzooliman
  • dhzoolima
  • dhzoolimaa
  • dhlooliman

  Correct Wrong

 • Question of

  يَتِـيْمـًا

  • yatiiman
  • yatiima
  • yatiimaa
  • yatiman

  Correct Wrong

 • Question of

  فَقِـيْرًا

  • faqiiron
  • faqiiro
  • faqiiroo
  • faqiron

  Correct Wrong

 • Question of

  صَعِيْدًا

  • sho’iidan
  • sho’iida
  • sho’iidaa
  • sho-iidan

  Correct Wrong

 • Question of

  جُـرُزًا

  • juruzan
  • juruza
  • juruzaa
  • juruuzan

  Correct Wrong

 • Question of

  رَسُوْلًا

  • rosuulan
  • rosuula
  • rosuulaa
  • rosulan

  Correct Wrong

 • Question of

  طَهُوْرًا

  • thohuuron
  • thohuuro
  • thohuuroo
  • thohuron

  Correct Wrong

 • Question of

  حَلِيْمًا

  • khaliiman
  • khaliima
  • khaliimaa
  • khaliman

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـفُـوْرًا

  • ghofuuron
  • ghofuuro
  • ghofuuroo
  • ghofuron

  Correct Wrong

What do you think?