Iqro 4 Nomor 03 Halaman 05

Iqro 4 Nomor 03 Halaman 05

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 03 Halaman 05 : Belajar Kasroh Tanwin. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Materi belajar pada Iqro 4 Nomor 03 Halaman 05 ini ialah tentang harokat kasroh tanwin. Membaca huruf yang berharokat kasroh tanwin seperti membaca huruf berharokat kasroh pada umunya, namun di akhir bacaan ditambahkan bunyi suara “n”.

Berikut ini contoh kasroh tanwin :

 1. Huruf ba^ / ب ber harokat kasroh = بِ dibaca bi
 2. Huruf ba^ / ب ber harokat kasroh tanwin = بٍ dibaca bin.

Jika pada fatkhah tanwin ada tambahan huruf alif / ا setelah fatkhah tanwin, maka penggunaan harokat kasroh tanwin pada huruf hijaiyah tidak disertai tambahan alif / ا setelah kasroh tanwin. Sehingga tetap dibaca tanpa memanjangkan (suara) harokat pada bacaan huruf yang ber harokat kasroh tanwin.

Contoh kasroh tanwin pada huruf alif :

 1. Huruf alif / ا ber harokat kasroh = اِ dibaca i.
 2. Huruf alif / ا ber harokat kasroh tanwin = اٍ dibaca in.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  in = ــ ـٍـ ــ

  • _ in _ = in
  • _ an _ = an
  • _ ii _ = ii
  • _ i _ = i

  Correct Wrong

 • Question of

  Bin = بٍ

  • bin = Bin
  • ban = Ban
  • bii = Bii
  • bi = Bi

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ تِ

  • ta ti
  • ta ta
  • ti ti
  • ti ti

  Correct Wrong

 • Question of

  تِ تٍ

  • ti tin
  • ti ti
  • ti tii
  • tin tin

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ دِ

  • da di
  • da din
  • di di
  • di da

  Correct Wrong

 • Question of

  دِ دٍ

  • di din
  • di di
  • din din
  • da din

  Correct Wrong

 • Question of

  مَ مًـا

  • ma man
  • ma ma
  • ma maa
  • ma ma-a

  Correct Wrong

 • Question of

  مِ مٍ

  • mi min
  • mi mi
  • mi mii
  • mi man

  Correct Wrong

 • Question of

  وَ وًا

  • wa wan
  • wa wa
  • wa waa
  • wa win

  Correct Wrong

 • Question of

  وِ وٍ

  • wi win
  • wi wi
  • wi wii
  • wi wan

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسِدًا

  • khaasidan
  • khaasida
  • khaasidaa
  • khasidan

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسِدٍ

  • khaasidin
  • khaasidi
  • khaasidii
  • khaasadin

  Correct Wrong

 • Question of

  غَاسِقًا

  • ghoosiqon
  • ghoosiqo
  • ghoosiqoo
  • ghosiqon

  Correct Wrong

 • Question of

  غَاسِقٍ

  • ghoosiqin
  • ghoosiqi
  • ghoosiqii
  • ghoosiqon

  Correct Wrong

 • Question of

  ذٰالِكَ

  • dzaalika
  • dzaalikan
  • dzaalikin
  • dzaalikaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَبٍ

  • lahabin
  • lahabi
  • lahabii
  • lahaban

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعـَادٍ

  • laa ‘aadin
  • laa ‘aadi
  • laa ‘aadii
  • laa ‘aadan

  Correct Wrong

 • Question of

  حِجـَارَةٍ

  • khijaarotin
  • khijaaroti
  • khijaarotii
  • khijaarotan

  Correct Wrong

 • Question of

  مَرَضٍ

  • marodhlin
  • marodhli
  • marodhlii
  • marodhlon

  Correct Wrong

 • Question of

  كُفُوًا

  • kufuwan
  • kufuwa
  • kufuwaa
  • kufuwin

  Correct Wrong

 • Question of

  مَفَازًا

  • mafaazan
  • mafaaza
  • mafaazaa
  • mafaazin

  Correct Wrong

 • Question of

  لِسَانِيْ

  • lisaanii
  • lisaanin
  • lisaani
  • lisaanan

  Correct Wrong

 • Question of

  عِيْشَةٍ

  • ‘iisyatin
  • ‘iisyati
  • ‘iisyatii
  • ‘iisyatan

  Correct Wrong

 • Question of

  فِيْ دِيْنٍ

  • fii diinin
  • fii diini
  • fii diinii
  • fii diinan

  Correct Wrong

 • Question of

  مِيْزَانٍ

  • miizaanin
  • miizaani
  • miizaanii
  • miizaanan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَلِـيْمًا

  • aliiman
  • aliima
  • aliimaa
  • aliimin

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاصِيَةٍ

  • naashiyatin
  • naashiyati
  • naashiyatii
  • naashiyatan

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاذِبَةٍ

  • kaadzibatin
  • kaadzibati
  • kaadzibatii
  • kaadzibatan

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاطِئَةٍ

  • khhothi-atin
  • khhothi-ati
  • khhothi-atii
  • khhothi-atan

  Correct Wrong

 • Question of

  جَحِـيْمًا

  • jakhiiman
  • jakhiima
  • jakhiimaa
  • jakhiimin

  Correct Wrong

What do you think?